Gizlilik Politikası

- Güncellenmiş Şubat 2024 - 

Müşteriler ve tedarikçiler gibi bizimle iş ilişkisi içinde olan bireylerin de gizliliğinin öneminin bilincindeyiz. 1988 tarihli Kişisel Verilerin Korunması Yasasının gerektirdiği ölçüde Avustralya Gizlilik İlkelerine ve uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiğimiz yerlerin yerel gizlilik mevzuatına bağlı bulunmaktayız. İşbu politika, tarafımızın ve Grup Şirketlerimizin kişisel bilgi toplama, kullanım ve yönetim şeklinin ana hatlarını ortaya koymaktadır.

A. Bu Politika

Özet - Bu Politika
Bu politika, Kişisel Verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır. Bu Politika zaman zaman tadil edilebilir veya güncellenebilir bu nedenle düzenli olarak güncellemeleri kontrol etmenizi rica ederiz.

 

İşbu Politika Servcorp Limited (ABN 97089222506) tarafından kendisi, iştirakleri ve bağlı kuruluşları (birlikte,“Servcorp” biz”, “bize”ve “bizim” olarak anılacaktır ) adına düzenlenmiştir ve müşteriler, sitelerimizi ziyaret edenler, ürünlerimizin veya hizmetlerimizin diğer kullanıcıları, iş başvurusunda bulunanlar ve tesislerimizin ziyaretçileri dahil olmak üzere kuruluşumuz dışında etkileşimde bulunduğumuz bireylere yönelik olarak hazırlanmıştır. (birlikter, “siz” olarak anılacaktır). İşbu Politikada kullanılan tanımlı terimler aşağıda yer almakta olan Bölüm ‎B ‘de açıklanmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikasında geçen ilgili müdür ve veri sorumluları hakkındaki detaylar aşağıda Bölüm ‎V ‘de yer almaktadır. Ülkelere özel hükümler Ek 1’de yer almaktadır.

İşbu Politika, Kişisel Verileri toplama ve kullanma şeklimize ilişkin uygulamalarımızda veya yürürlükteki yasalarda meydana gelen değişiklikleri yansıtmak amacıyla zaman zaman tadil edilebilir veya güncellenebilir. Bu Politikayı dikkatlice okumanızı ve bu Politikanın hükümlerine uygun olarak gerçekleştirebileceğimiz değişiklikleri incelemek için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

B. Tanımlar

 • “Uygun Yargı Yetkisi” Avrupa Komisyonu tarafından Kişisel Veriler için yeterli düzeyde koruma sağladığı resmi olarak belirlenmiş bir yargı yetki alanı anlamına gelir.
 • “Çerez” bir internet sitesini (bizimkiler de dahil olmak üzere). ziyaret ettiğinizde cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosya anlamına gelmektedir. İşbu Politika kapsamında, bir “Çerez”e atıfta bulunulması web işaretçisi (beacons) ve şeffaf gifler gibi benzer teknolojileri de kapsayacaktır.
 • “Veri Sorumlusu” Kişisel Verilerin nasıl ve neden işlenmesi gerektiğine karar veren merci anlamına gelmektedir. Birçok yargı yetki alanında, Veri Sorumlusu, yürürlükteki Veri Koruma Yasalarına uyma konusunda birincil sorumluluğa sahiptir.
 • “Veri Koruma Kurumu” yürürlükteki Veri Koruma Kanunları ile uyumun gözetilmesini konusunda yasal olarak görevlendirilmiş bağımsız bir kamu kuruluşu anlamına gelmektedir.
 • “AEA” Avrupa Ekonomik Alanı anlamına gelmektedir.
 • “GDPR” AEA ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü anlamına gelmektedir.
 • “Kişisel Veri” bir gerçek kişi hakkında veya kimliği tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili bilgi anlamına gelir; özellikle de isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcı ile veya söz konusu gerçek kişiye ait fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimlik gibi bir veya birden çok tanımlayıcıya atıfla tanımlanabilen bilgidir.
 • “İşlem”, “İşleme” or “İşlenen” toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın herhangi bir Kişisel Veri ile yapılan her türlü şey anlamına gelir.
 • “Veri İşleyici” Veri Sorumlusu adına (Veri Sorumlusu çalışanları dışında) Kişisel Verileri işleyen herhangi bir kişi veya kurum anlamına gelmektedir.
 • “Profilleme” bir gerçek kişinin özellikle de iş yerindeki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışları, bulunduğu yer ve hareketlerine ilişkin analiz ve öngörülerde bulunmak için kişisel yanlarını değerlendirmek adına herhangi bir türden Kişisel Verilerin otomatik İşlenmesi anlamına gelmektedir.
 • “İlgili Kişisel Veriler” Veri Sorumlusu olduğumuz Kişisel Veri anlamına gelmektedir.
 • “Özel Nitelikli Kişisel Veriler”ırk veya etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyeliği, fiziksel veya ruhsal sağlık, cinsel yaşam, fiili veya iddia edilen suçlar veya cezalar, ulusal kimlik numarası veya yürürlükteki yasalar uyarınca hassas kabul edilen diğer bilgiler hakkındaki Kişisel Veriler anlamına gelir.
 • “İnternet Sitesi” bizim tarafımızdan veya bizim adımıza işletilen veya muhafaza edilen herhangi bir internet sitesi anlamına gelir.

C. Kişisel Verilerin Toplanması

Özet-Kişisel Verilerin Toplanması
Kişisel Verileri: veriler bize sağlandığında (örneğin, bizimle iletişime geçtiğinizde); sizinle aramızdaki ilişki süresince (örneğin, müşteri olmanız halinde); Kişisel Verileri kamuya açtığınızda (örneğin, sosyal medyada hakkımızda kamuya açık bir paylaşımda bulunduğunuzda); İnternet Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde; İnternet Sitelerimizden, ürünlerimizden veya hizmetlerimizden herhangi birini kullanmak için kayıt olduğunuzda veya bir Sitedeki herhangi bir üçüncü taraf içeriği veya reklamıyla etkileşimde bulunduğunuzda toplar veya elde ederiz. Ayrıca üçüncü taraflardan (örn. kolluk kuvvetleri) hakkınızda Kişisel Veriler alabiliriz.

 

Kişisel Verilerin Toplanması: Sizinle ilgili Kişisel Verileri aşağıdaki kaynaklardan topluyor veya elde ediyoruz:

 • Bize sağlanan veriler: Kişisel Verilerinizi bunları bize sunduğunuzda (örn. Bizimle e-posta ya da telefonla veya başka bir yolla iletişime geçtiğinizde veya bize kartvizitinizi verdiğinizde ya da iş başvurusunda bulunduğunuzda veya bir iletişim formunu doldurduğunuzda) Kişisel Verileri temin ediyoruz.
 • İlişki Verileri: Sizinle ilişkide olduğumuz normal süreçte (örn. Size veya işvereninize bir hizmet veya buna dair bir fiyat teklifi sunduğumuzda veya ödeme konusunda bilgi aldığımızda) Kişisel Verileri, topluyor veya temin ediyoruz.
 • Kamuya açık hale getirdiğiniz veriler: Sosyal medya da dahil olmak üzere (örn. Sosyal medya profil(ler)inizden bilgi toplayabiliriz) kamuya açık hale getirmeyi tercih ettiğiniz Kişisel verileri toplayabilir ya da temin edebiliriz.
 • İnternet sitesi verileri: İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde veya internet sitesi üzerinden veya aracılığıyla kullanabileceğiniz herhangi bir özellik ya da kaynağı kullandığınızda (teknik bağlantı verisi, örn. erişilen belirli bir internet sayfası, IP adresiniz, erişim tarih ve saati, kullanılan son cihaz, internet tarayıcısı yapılandırma verileri) Kişisel Verileri topluyor ve temin ediyoruz.
 • Kayıt bilgileri: İnternet sitelerimizi veya hizmetlerimizden herhangi birini kullandığınızda ya da kullanmak üzere kayıt olduğunuzda Kişisel Verilerinizi topluyor veya temin ediyoruz.
 • İçerik ve reklam bilgileri: Bir internet sitesindeki üçüncü tarafların içerikleri veya reklamları ile etkileşime geçmeyi tercih ettiğinizde, ilgili üçüncü taraflardan Kişisel Verilerinizi alıyoruz.
 • Üçüncü taraf bilgileri: Bize Kişisel Verilerinizi sunan üçüncü taraflardan (örn. kredi kayıt büroları, kolluk kuvvetleri, sosyal medya sağlayıcıları vb.) Kişisel Verilerinizi topluyor veya temin ediyoruz.
 • İzleme verileri: Kişisel Verileri internet sayfası takibi ve haber bülteni takibi yoluyla toplayabilir veya elde edebiliriz.

Bize Kişisel Veriler sunmanız halinde, bu tür verileri bize ifşa etmenizin yasal olduğundan ve bu Kişisel Verilerin İşlenmesi için geçerli bir hukuki dayanak bulunduğundan emin olmalısınız.

D. Kişisel Verilerin Oluşturulması

Özet - Kişisel Verilerin Oluşturulması
Sizin hakkınızda (örn. bizimle etkileşimlerinizin kayıtları) Kişisel Veriler oluşturuyoruz.

 

Ayrıca belli başlı bazı durumlarda da, örneğin bizimle etkileşimlerinizin ve geçmişinizin ayrıntılarının kaydı gibi, hakkınızda Kişisel Veriler oluşturuyoruz.

E. İşlediğimiz Kişisel Verilerin Kategorileri

Özet - Topladığımız, Kullandığımız ve İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileri
Kişisel bilgilerinizi (örn. adınız), demografik verilerinizi (örn. yaşınız), iletişim bilgilerinizi (örn. adresiniz); rızalarınızın kayıtlarını, ödeme bilgilerinizi (örn. Fatura adresiniz), internet sitemiz hakkında bilgileri (örn. kullandığınız cihaz türün), işvereninizin bilgileri (ilgili olduğu durumlarda), içerik ve reklamlarımızla etkileşimleriniz hakkındaki bilgileri ve bize bildirdiğiniz görüş ve düşüncelerinizi işliyoruz.

 

Geçerli bir yasal dayanağımız olması koşuluyla hakkınızda aşağıdaki Kişisel Veri kategorilerini işleyebiliriz:

 • Kişisel bilgiler: ad(lar), tercih ettiğiniz isim ve fotoğraf.
 • Demografik bilgiler:cinsiyet, doğum tarihi /yaş, uyruk, hitap, unvan ve dil tercihleri.
 • İletişim bilgileri: yazışma adresi, gönderi adresi, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi, geçerli olduğu durumlarda , Kişisel Asistanların bilgileri, messenger uygulamanızın bilgileri, çevrim içi mesajlaşma bilgileri ve sosyal medya bilgileri.
 • Rıza kayıtları:verdiğiniz onayların tarih ve saati ile birlikte kayıtları, rıza araçları ve bunlara ilişkin herhangi bir bilgi (örn. Rızanın konusu).
 • Satın alma bilgileri:satın almaların ve fiyatların kayıtları, ve alıcı adı, adresi, iletişim telefon numarası ve e-posta adresi.
 • Ödeme bilgileri: fatura kayıtları, ödeme kayıtları, fatura adresi, ödeme yöntemi, banka hesabı ve kredi kartı numarası, kredi kartı veya hesap hamilinin adı, kart veya hesabın güvenlik bilgileri, kartın hangi tarihten itibaren geçerli olduğu, kredi kartı geçerlilik tarihi, banka otomatik ödeme sistemi detayları, SWIFT bilgileri, IBAN bilgileri, ödeme miktarı, ödeme tarihi ve çeklerin kayıtları
 • İnternet Sitemize ilişkin Veriler: cihaz türü, işletim sistemi, tarayıcı türü, tarayıcı ayarları, IP adresi, dil ayarları, internet sitesine bağlanma tarih ve saatleri, konum verisi ve diğer teknik iletişim bilgileri (ki bunlardan bazıları Kişisel Veri sınıfına girebilir), kullanıcı adı, şifre, güvenlik oturum detayları, kullanım verisi, toplam istatistiksel bilgi.
 • İşveren bilgileriüçüncü bir tarafın çalışanı olarak bizimle etkileşimde bulunduğunuz durumlarda, ilgili olduğu ölçüde işvereninizin adı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi.
 • İçerik ve reklam verileri: çevrim içi reklam ve içeriğimizle etkileşiminizin kayıtları, size gösterilen sayfalardaki reklam ve içerik kayıtlarımız ve böyle bir içerikle ve reklamla etkileşiminiz (örn. farenizi gezdirmeniz, farenize tıklamanız, tamamen ya da kısmen doldurduğunuz formlar) her türlü dokunmatik ekran etkileşimleri.
 • Görüş ve düşünceleriniz: bize göndermeyi tercih ettiğiniz görüş ve düşünceler veya sosyal medya platformlarında hakkımızda halka açık olarak yaptığınız paylaşımlar

F. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özet - Özel Nitelikli Kişisel Veriler
Özel Nitelikli Kişisel Verileri toplamaya veya başka bir şekilde İşlemeye yönelik bir girişimde bulunmayız. Özel Nitelikli Kişisel Verileri meşru bir amaç için İşlememiz gerektiğinde, bunu yürürlükteki yasalara uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

 

Özel Nitelikli Kişisel Verileri faaliyetlerimizin olağan akışı içinde toplamayı veya başka bir şekilde İşlemeyi amaçlamamaktayız. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi herhangi bir nedenle İşlemenin gerekli olduğu durumlarda, bunu aşağıdaki hukuki dayanaklardan birisine dayanarak gerçekleştiriyoruz.

 • Yürürlükteki yasalara uygunluk: Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi, İşlemenin yürürlükteki yasalar tarafından gerekli kılındığı veya izin verildiği durumlarda (örneğin, çeşitlilik raporlama yükümlülüklerimize uymak için) işleyebiliriz ;
 • Yasal hakların tesisi, kullanımı ve korunması:Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi, söz konusu İşlemenin yasal hakların tesisi, kullanılması veya savunulması için zorunlu olduğu durumlarda işleyebiliriz;
 • Rıza:Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi, yürürlükteki yasalara uygun olarak, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi İşlemeden önce önceden açık rızanızı aldığımız durumlarda İşleyebiliriz (bu yasal dayanak yalnızca tamamen isteğe bağlı olan İşleme ile ilgili olarak kullanılır - hiçbir şekilde gerekli veya zorunlu olan İşleme için kullanılmaz); veya
 • Alenen kamuya ifşa edilmiş: Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi, söz konusu Kişisel Verilerin İşlenmesinin veri sahibi olarak sizin tarafınızdan alenen kamuya ifşa edilen verilerle ilgili olduğu durumlarda, örneğin sosyal medyadaki Servcorp Sayfalarımızda işleyebiliriz.

durumlarda, örneğin sosyal medyadaki Servcorp Sayfalarımızda işleyebiliriz. Bizlere Özel Nitelikli Kişisel Veriler sağladığınız takdirde, bu tür verileri bize ifşa etmenizin yasal olduğundan emin olmalı ve bu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi için geçerli bir hukuki dayanak olduğundan emin olmanız gerekmektedir.

G. İşlemenin Amaçları ve İşleme için Yasal Dayanaklar

Özet - Kişisel bilgilerinizi kullanma yollarımız
Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla işleriz: internet sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size sunmak; ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirmek; sizinle iletişim kurmak; ürünlerimizin ve hizmetlerimizin bağlantısını sağlamak; sosyal medya platformlarının bakımını yapmak; BT sistemlerimizi yönetmek; sağlık ve güvenlik; mali yönetim; anketler düzenlemek; tesislerimizin ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak; gerektiğinde soruşturmalar yürütmek; yürürlükteki yasalara uymak; Sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek; dolandırıcılığın önlenmesi ve işe alım ve iş dayanaklar .

 

Yürürlükteki yasalar uyarınca, Kişisel Verileri İşleme amacımız ve bu İşlemeyi gerçekleştirmek için hukuki dayanaklar şunlardır:

İşleme faaliyeti

 • Ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirmek: İnternet Sitelerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi işletmek ve yönetmek; size içerik oluşturmak; size reklam ve diğer bilgileri göstermek; Sitelerimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz aracılığıyla sizinle iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak; ve İnternet Sitelerimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimizdeki değişikliklerden sizleri haberdar etmek.
 • • İletişim ve pazarlama: her zaman yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde önceden onayınızı almaya tabi olarak, ilgilenebileceğiniz haber konularını ve diğer bilgileri sizinle her türlü yöntemle (e-posta, telefon, kısa mesaj (SMS), sosyal medya, posta veya şahsen dahil olmak üzere) paylaşmak; uygun olduğunda iletişim bilgilerinizi muhafaza etmek ve güncellemek; ve gerektiğinde önceden rızanızı almak.
 • İletişim ve pazarlama: her zaman yürürlükteki yasaların gerektirdiği ölçüde önceden onayınızı almaya tabi olarak, ilgilenebileceğiniz haber konularını ve diğer bilgileri sizinle her türlü yöntemle (e-posta, telefon, kısa mesaj (SMS), sosyal medya, posta veya şahsen dahil olmak üzere) paylaşmak; uygun olduğunda iletişim bilgilerinizi muhafaza etmek ve güncellemek; ve gerektiğinde önceden rızanızı almak.
 • Sosyal medya ve diğer üçüncü taraf platformlarında şirket tanıtım sayfalarının ("Servcorp Sayfaları") bulundurulması
 • BT sistemlerinin yönetimi: iletişim, BT ve güvenlik sistemlerimizin yönetimi ve faaliyet göstermesi ve denetimler (güvenlik denetimleri de dahil olmak üzere ve bu tür sistemlerin izlenmesi.

H. Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara İfşası

 

Özet - Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara İfşası
Kişisel Verileri aşağıdaki taraflara ifşa etmekteyiz: yasal ve düzenleyici makamlar; şirket dışı danışmanlarımız; gizlilik yöneticilerimiz ve İşleyicilerimiz; kanuni kovuşturmaya bağlantılı olarak gerekli olan herhangi bir taraf; ceza gerektiren suçları araştırmak, tespit etmek veya önlemek için gerekli olan herhangi bir taraf; ticari işletmemizin herhangi bir satın alıcısı; ve İnternet Sitelerimizde kullanılan reklam, eklenti veya içeriklerin üçüncü taraf sağlayıcıları.

 

 • Sağlık ve güvenlik: sağlık ve güvenlik değerlendirmeleri ve kayıt tutulması; tesislerimizde güvenli ve emniyetli bir ortamın sağlanması ve yasal yükümlülüklere uygunluk.
 • Finansal yönetim: satış, finans, kurumsal denetim ve yönetim.
 • Anketler: İnternet sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimize ilişkin görüşlerinizi almak amacıyla sizinle etkileşimde bulunmak.
 • Güvenlik: tesisimizin fiziksel güvenliği (tesislerimize gerçekleştirilen ziyaretlerin kayıtları da dahil olmak üzere); Kapalı Devre Kamera kayıtları ve elektronik güvenlik (oturum açma ve erişim bilgileri dahil olmak üzere).
 • Soruşturmalar: Yürürlükteki yasalar uyarınca, politikanın suistimalini ve ceza gerektiren suçların tespit, soruşturma ve önlenmesi.
 • Kanuni kovuşturmalar: yasal hakların tesisi, kullanılması ve savunulması
 • Çalışanlar veya diğer üçüncü taraflarca yapılan suistimalleri önlemek, raporlamak ve bunlara karşı mücadele etmek için bilgi uçurma (whistleblowing) sisteminin kullanılması. Şüphelendiğiniz bir suistimali bildirmeniz veya bir ihbarda şüpheli veya tanık ya da ilgili taraf olarak yer almanız halinde, kişisel verileriniz bilgi uçurma sistemimiz dahilinde işlenebilir. (Not: İsveç gibi belirli ülkelere özgü istisnalar, ihbarın yalnızca Servcorp'un kilit personelini içermesini sınırlayabilmektedir).
 • Yasalara uygunluk: Yürürlükteki yasalar uyarınca yasal ve düzenleyici yükümlülüklerimize uygunluk
 • İnternet Sitelerimizin, Uygulamalarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi: İnternet Sitelerimizin, Uygulamalarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizle ilgili sorunların tespiti; İnternet Sitelerimizin, Uygulamalarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, yeni İnternet Siteleri, Uygulamalar, ürünler ve hizmetlerin oluşturulması
 • Dolandırıcılık önleme: Dolandırıcılığın tespiti, önlenmesi ve soruşturulması.
 • İşe alım ve iş başvuruları: işe alım faaliyetleri, açık pozisyonlar için ilanların verilmesi, iş mülakatlarının yapılması, ilgili pozisyona uygunluğun analizi, işe alım kararlarının kayıtları, teklif ve kabul ayrıntıları.


Kişisel Verileri meşru ticari faaliyet amaçlarımız ve İnternet Sitemizin faaliyetleri, ürünler ve hizmetlerimiz için Servcorp bünyesindeki diğer kuruluşlara da yürürlükteki yasalara uygun olarak ifşa ediyoruz. Buna ek olarak, Kişisel Verilerinizi aşağıdakilere de ifşa ediyoruz:

 • Size ve uygun olduğu durumlarda atadığınız temsilcilerinize;
 • Talep edilmesi halinde veya yürürlükteki yasaların veya mevzuatın fiili veya şüpheli ihlalinin bildirilmesi amacıyla yasal ve düzenleyici kurumlara,
 • Bağlayıcı sözleşmeden doğan gizlilik yükümlülüklerine tabi olarak muhasebeciler, denetçiler, avukatlar ve Servcorp’un dışarıdan hizmet aldığı diğer profesyonel ;
 • Aşağıda yer alan Bölüm H'de belirtilen gerekliliklere tabi olmak kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan üçüncü taraf İşleyiciler (ödeme hizmetleri sağlayıcıları gibi);
 • Yasal hakların tesisi, kullanımı ve korunması için gerektirdiği ölçüde tüm ilgili taraflar, kolluk kuvvetleri veya mahkemeler;
 • Ceza gerektiren suçların önlenmesi, soruşturulması, tespiti veya kovuşturması veya para cezasının infazı amacıyla ilgili tüm ilgili taraflar;
 • Doğrulama ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla ilgili tüm ilgili üçüncü taraf sağlayıcılar;
 • İşletmemizin veya varlıklarımızın tümünü ya da ilgili bir kısmını satmamız ya da devretmemiz (tekrar yapılandırma, feshetme ya da tasfiye de dahil olmak üzere) halinde tüm ilgili alıcı üçüncü taraf(lar)a; ve
 • İnternet Sitelerimizin üçüncü tarafların ürünleri ve hizmetleriyle üçüncü taraf reklamları, eklentileri veya hizmetleri kullandığı durumlarda ilgili tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar. Bu türden reklamlar, eklentiler ve içerikle etkileşimde bulunduğunuzda veya ürünler/hizmetlerle bağlantı kurduğunuzda, Kişisel Verileriniz ilgili üçüncü taraf sağlayıcı ile paylaşılabilir. Reklamları ile etkileşime geçmeden önce üçüncü tarafın gizlilik bildirimini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Kişisel Verilerinizi İşlemesi için üçüncü taraf bir İşleyiciyi görevlendirmemiz halinde, İşleyici aşağıdaki hususlarda bağlayıcı akdi yükümlülüklere tabi olacaktır: Yürürlükteki yasalar uyarınca ek gereksinimlerle birlikte (i) yalnızca önceden verilmiş yazılı talimatlarımız doğrultusunda Kişisel Verileri İşleyebilir; ve (ii) Kişisel Verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri alır.

I. Profilleme

Özet - Profilleme
Kişisel Veriler otomatik karar verme ve profillemeye tabi değildir.

 

Otomatik karar verme ve profilleme amacıyla Kişisel Veri İşlemiyoruz.

J. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Özet - Kişisel Verilerin yurt dışına aktarılması
Kişisel Verileri diğer ülkelerdeki alıcılara aktarmaktayız. Kişisel Verileri Avustralya'dan Avustralya dışındaki, Avrupa Birliği ve AEA için Uygun Yargı Yetkisine sahip olmayan bir alıcıya aktardığımızda, bunu, söz konusu tarafa bu politikayla tutarlı yasalara uyması için akdi yükümlülük altına alma esasına dayalı olarak gerçekleştiriyoruz.

 

İşimizin uluslararası doğası gereği, Kişisel Verilerinizi Servcorp bünyesi içerisinde, yukarıdaki Bölüm ‎H‘de anıldığı üzere üçüncü taraflara bu Politika ile belirlenmiş amaçlar doğrultusunda aktarıyoruz. Bu nedenle, Kişisel Verileri, ikamet ettiğiniz ülkede geçerli olanlardan farklı yasalara ve veri koruma uyum gerekliliklerine sahip olabilecek diğer ülkelere aktarıyoruz.

Kişisel Verilerinizi Avustralya'dan Avustralya dışında bulunan ve Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı veya Uygun Yargı Yetkisinin bir parçası olmayan alıcılara aktardığımızda, bunu bu politikaya uygunluğu sağlayan standart sözleşme maddelerine dayanarak yaparız.

Avustralya dışında kurulmuş herhangi bir Servcorp kuruluşuna herhangi bir Kişisel Verinizi doğrudan aktardığınızda Kişisel Verinizin Kişisel Verilerinizin bu aktarımından sorumlu olmadığımızı dikkate alınız. Ancak yine de söz konusu veriyi aldığımız andan itibaren işbu politikanın hükümleri doğrultusunda Kişisel Verilerinizi İşleyeceğiz.

K. Veri Güvenliği

Özet - Veri Güvenliği
Kişisel Verilerinizi korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini uygulamaktayız. Bize gönderdiğiniz Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde gönderildiğinden emin olunuz.Yürürlükteki yasalar uyarınca, kazaen veya kanunsuz imha, kayıp, değiştirme, yetkisiz ifşa, yetkisiz erişim veya kanunsuz ya da yetkisiz işleme türlerine karşı Kişisel Verilerinizin korunması için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini uygulamaya koymuş bulunmaktayız.

İnternet açık bir sistem olduğundan, internet aracılığıyla bilgi aktarımı tam olarak güvenli değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için tüm makul önlemleri alacak olmamıza rağmen, internet üzerinden bize aktardığınız verilerinizin güvenliği konusunda bir garanti verememekteyiz, bu aktarımlar riski size ait olmak üzere gerçekleştirilmektedir ve bize gönderdiğiniz Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde gönderilmesinden siz sorumlusunuz.

L. Verilerin Doğruluğu

Özet - Verilerin Doğruluğu
Kişisel Verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlamak adına, yanlışlıklar belirlendiğinde silinmesi ve düzeltilmesi için, her türlü makul adımı atmaktayız.Aşağıdakileri sağlamak için her türlü makul adımı atıyoruz:

 • İşlediğimiz Kişisel Verilerinizin doğru olması ve gerektiğinde güncel tutulması; ve
 • İşlediğimiz Kişisel Verilerinizden yanlış olanları (İşlenme amaçları göz önünde bulundurularak) gecikmeksizin silinir veya düzeltilir.

Zaman zaman sizden Kişisel Verilerinizin doğruluğunu teyit etmenizi rica edebiliriz.

M. Veri Minimizasyonu

Özet - Veri Minimizasyonu
İşlediğimiz Kişisel Verilerinizin hacmini sınırlamak için gerektiğinde elimizden gelen her makul adımı atıyoruz.İşlediğimiz Kişisel Verilerinizin, bu Politikada belirtilen amaçlarla bağlantılı olarak makul ölçüde gerekli olan Kişisel Verilerle sınırlı olmasını sağlamak için her türlü makul adımı atıyoruz.

N. Veri Saklama

Özet - Veri Saklama
Kişisel Verilerinizin yalnızca yasal bir amaçla bağlantılı olarak ihtiyaç duyulacağı sürece saklandığından emin olmak için her makul adımı atıyoruz.Kişisel Verilerinizin işbu Politikada belirtilen amaçlar doğrultusunda yalnızca gerekli asgari süre zarfınca İşlendiğinden emin olmak için her makul adımı atıyoruz. Kişisel Verilerinizi saklayacağımız süreyi belirlemek için kullanılan kriterler aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel Verilerinizi yalnızca tanımlamaya izin verecek bir biçimde aşağıdaki durumlar söz konusu olduğu sürece saklayacağız:
 2. Sizinle ilişkimiz devam ettiği sürece (örn. Hizmetlerimizin kullanıcısı olduğunuz ya da yasal olarak posta listemizde yer aldığınız ve üyelikten çıkmadığınız sürece); veya
 3. Kişisel Verileriniz geçerli bir yasal temele dayanan işbu politika ile belirlenmiş olan (örn. Kişisel verilerinizin bizimle işvereniniz arasında akdedilmiş bir sözleşmenin parçası olması; işletmemizin faaliyet göstermesi ve akdi yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla verilerinizin işlenmesinde meşru menfaatimizin olması, veya Kişisel Verilerinizi saklamanın yasal yükümlülüğümüz olduğu hallerde veya siz rızanızı geri çekene ve başka bir yasal dayanak bulunmayana kadar, yasal saklama yükümlülüğü olduğu müddetçe) yasal amaçlarla bağlantılı olarak gereklidir.

Ayrıca:

 1. Aşağıda yer alan sürelerde:
 2. Yürürlükteki yasalar uyarınca, uygulanacak sınırlama süresi (örn. herhangi bir kişinin Kişisel Verilerinizle bağlantılı ya da Kişisel Verilerinize ilişkin olarak bize yasal hak talebinde bulunabileceği süre boyunca)
 3. Bunu yapmamız gerektiği veya izin verildiği ölçüde, söz konusu geçerli sınırlama süresinin bitimini takip eden ek bir on iki (12) aylık süre (böylece, bir kişi sınırlama süresinin sonunda bir talepte bulunursa, bu taleple ilgili herhangi bir Kişisel Veriyi tanımlamak için bize hala makul bir süre tanınır),

Ve:

 1. Yukarıda yer alan paragraf (2)(a) ve (2)(b)’deki süreler zarfında, yürürlükteki yasalar uyarınca herhangi bir yasal hak talebi veya yükümlülükle bağlantılı olarak gözden geçirilmesi gerektiği haller dışında, Kişisel Verilerinizin İşlenmesini Kişisel Verilerinizin depolanması ve güvenliğinin sağlanması ile sınırlandıracağız.

Yukarıda yer alan (1), (2) ve (3)’üncü paragraflardaki süreler dolduğunda, her birinin uygulanabilirliği dahilinde, aşağıdaki yollardan birine başvuracağız:

Once the periods in paragraphs (1), (2) and (3) above, each to the extent applicable, have concluded, we will either:

 • İlgili Kişisel Verileri kalıcı olarak silecek ya da imha edeceğiz veya
 • İlgili Kişisel Verileri anonimleştireceğiz.

O. Yasal Haklarınız

Özet - Yasal Haklarınız
Yürürlükteki yasalar uyarınca, bir dizi haklara sahip bulunabilirsiniz. Bunlar arasında, Kişisel Verilerinizi bizlere sağlamama hakkı, Kişisel Verilerinize erişim hakkı, Kişisel Verilerinizdeki yanlışlıkların düzeltilmesini talep etme hakkı ya da Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkı, Kişisel Verilerinizin İşlenmesine itiraz etmek hakkı, Kişisel Verilerinizi başka bir Veri Sorumlusuna aktarma hakkı, rızanızı geri çekme hakkı ve Veri Koruma Mercilerine şikayet etme hakkı yer almaktadır. Bazı durumlarda bu hakları kullanabilmenizi sağlamak için kimliğinizin kanıtını sunmanız gerekebilecektir.

 


Yürürlükteki yasalara tabi olarak, İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesine ilişkin aşağıdaki haklara sahip olabilirsiniz:

 • Kişisel Verilerinizi bize sağlamama hakkı (ancak, bizlerle Kişisel Verilerinizi paylaşmadığınız takdirde (örn. Gerekli ayrıntılar olmadan taleplerinizi işlememiz mümkün olmayacaktır) sizlere İnternet Sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizden tam olarak yararlandıramayacağımızı unutmayınız.
 • İlgili Kişisel Verilerinize veya kopyalarına erişim hakkının yanı sıra İlgili Kişisel Verilerinizin doğası, İşlenmesi ve ifşasına ilişkin bilgi talep etmek;
 • İlgili Kişisel Verilerinizdeki yanlışlıkların düzeltilmesini talep etme hakkı;
 • Meşru zeminde şu haklara sahipsinizdir:
  • İlgili Kişisel Verilerinizin silinmesi veya
  • İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Kısıtlanması;
 • İlgili Kişisel Verilerin uygulanabilir olduğu ölçüde başka bir Veri Sorumlusuna, yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde başka bir Sorumluya aktarılmasını isteme hakkı;
 • Rızanıza binaen İlgili Kişisel Verilerinizi İşlediğimizde, bu rızayı geri çekme hakkı (bu noktada söz konusu geri çekmenin söz konusu geri çekmeye ilişkin bildirimi aldığımız tarihten önce gerçekleştirilmiş İşlemelerin yasallığını etkilemeyeceğini ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesini başkaca herhangi bir yasal dayanak bağlamında önlemeyeceğini unutmayınız) ve
 • • Veri Koruma Kurumuna İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesine ilişkin şikayette bulunmak (özellikle de, yaşadığınız ya da çalıştığınız veya sözde ihlalin gerçekleşmiş olduğu, her birinin geçerli olması halinde, Avrupa Birliği Üyesi Devletin Veri Koruma Kurumuna.

Yürürlükteki kanunlara tabi olarak, İlgili Kişisel Verilerinizin İşlenmesi konusunda aşağıdaki ek haklara sahip olabilirsiniz:

• Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle tarafımızca ya da bizim adımıza İlgili Kişisel Bilgilerinizin İşlenmesine itiraz etme hakkı; ve
• Tarafımızca veya bizim adımıza doğrudan pazarlama amacıyla İlgili Kişisel Verilerimizin İşlenmesine itiraz etme hakkı.

Bu sizin yasal haklarınızı etkilemez.

Bu haklardan birini ya da birden fazlasını kullanmak veya bu haklar hakkında ya da bu Politikanın herhangi bir hükmüne ilişkin veya Kişisel Verilerinizi İşlememiz hakkında soru yöneltmek için bizi https://www.servcorp.com.au/en/privacy/ adresimizde ziyaret edin ya da aşağıda yer alan Bölüm ‎V ‘deki iletişim bilgilerini kullanın. Unutmayınız ki:

 • Bazı durumlarda söz konusu haklarınızı kullanmadan önce bize kimliğinizi kanıtlamanız gerekebilecektir; ve
 • Talebinizin ek bazı olguların tespit edilmesini gerektirdiği durumlarda (örn. herhangi bir İşlemenin yürürlükteki yasalara uygunluğunun belirlenmesi gerektiği takdirde) nasıl bir aksiyon alacağımıza karar vermeden önce talebinizi vakit geçirmeden soruşturacağız.

 

P. Çerezler ve Benzer Teknolojiler

Özet - Çerezler ve Benzer Teknolojiler
Kişisel Verilerinizi Çerezler ve benzer teknolojiler kullanarak İşliyoruz.Gerektiğinde yürürlükteki yasalara uygun olarak her zaman rızanızı almaya tabi olarak bir İnternet Sitesini ziyaret ettiğinizde veya bir Uygulamayı kullandığınızda, normal koşullarda cihazınıza Çerezler yerleştireceğiz veya cihazınızda mevcut olan Çerezleri okuyacağız, Cihazınız, internet tarayıcınız ve bazı durumlarda tercihleriniz ve tarama alışkanlıklarınız hakkında bilgi kaydetmek için Çerezler kullanıyoruz. Bu internet sitemizin kullanımını iyileştirmemiz ve kolaylaştırmamız konusunda bize yardımcı oluyor.

 

Q. Şart ve Koşullar

Özet - Şart ve Koşullar
Şart ve Koşullarımız İnternet Sitelerimizin tüm kullanımları için geçerlidir. 

 

Tüm İnternet Sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz işbu Şart ve Koşullara tabidir. Zaman zaman yapabileceğimiz değişiklikleri incelemek için internet sitemizde veya https://www.servcorp.com.au/en/terms-and-conditions/,bağlantısı/ üzerinden ulaşabileceğiniz Şart ve Koşullarımızı düzenli olarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

R. Doğrudan Pazarlama>

Özet - Doğrudan Pazarlama
İlginizi çekebilecek internet sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler vermek üzere sizinle iletişime geçebilmek için Kişisel Verilerinizi işliyoruz. İstediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde üyelikten çıkabilirsiniz.

 

İlginizi çekebilecek internet sitelerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler vermek üzere sizinle e-posta, telefon, doğrudan posta gönderimi veya diğer iletişim formatlarında iletişime geçebilmek için Kişisel Verilerinizi işliyoruz. İnternet sitelerimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimizi sunuyorsak ya da bültenimizi almayı talep ettiyseniz, sizlere bize vermiş olduğunuz aşağıda yer alan iletişim bilgilerinizi kullanarak, yürürlükteki yasaların izin verdiği önceden aktif rızanızı almış olmak kaydıyla, internet sitelerimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz, gelecekte yapacağımız promosyon çalışmaları ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilere ilişkin bilgi gönderebiliriz.

Bültenlerimizde izleme pikselleri bulunmaktadır. İzleme pikseli, HTML e-postalarındaki görünmez bir grafiktir; amacı, e-posta açıldığında bir günlük dosyası oluşturmak ve haber bülteninden hangi bağlantıların etkinleştirildiğini günlüğe kaydetmek ve daha sonra bu verileri analiz etmektir. Bu, istatistiksel değerlendirmeler vasıtasıyla, bülten kampanyalarımızın başarısını belirlememize ve bültenlerimizi en üst seviyeye taşımamıza (örn. ilginizi daha çok çekebilecek bilgi ve teklifleri almanıza) olanak sağlar.

Gönderdiğimiz her tanıtım e-postasında bulunan abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak istediğiniz zaman tanıtım e-posta listemizden çıkabilirsiniz. Abonelikten çıktıktan sonra size başka tanıtım e-postaları göndermeyeceğiz, ancak bazı durumlarda talep etmiş olduğunuz İnternet Siteleri, ürünler veya hizmetler için gerekli olduğu ölçüde sizinle iletişime geçmeye devam edeceğiz.

 

S. Çevrimiçi Uygulama Süreci

Özet - Çevrimiçi Uygulama Süreci
Çevrimiçi uygulama sürecimiz bağlamında Kişisel Verilerinizi işliyoruz.


Bir çevrimiçi iş başvurusu süreci sunuyoruz. Yüklediğiniz dosyalar da dahil olmak üzere gönderdiğiniz veriler güvenli bir bağlantı üzerinden aktarılır. Elektronik başvuru verileriniz bunları yalnızca bahsi geçen işle ilgili bölüme ve/veya başvurunuzu işlemekle yetkilendirilmiş olan kişilere gönderecek olan personel bölümüne yönlendirilecektir. Tüm taraflar başvuru evrakınızı büyük bir özenle ve içeriği çok gizli olacak şekilde işleme alacaklardır.

Aday seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, sizinle bir iş sözleşmesi yapılmadığı takdirde, başvuru evrakınızı altı ay boyunca sakladıktan sonra silinecektir ya da kopyalarını imha edilecektir. Başvuru evraklarınızı başvuru havuzumuzda tutmak istememiz halinde sizinle bu konuda iletişime geçilecektir. Bu iletişim sırasında, evrakınızın saklanmasına devam edilmesi için size aktif rızanızı verme fırsatı verilecektir. Açık bir başvurunuzun bulunup bulmamasına bakılmaksızın, başvuru hesabınız ve bunlara ilişkin verileri işlem dışı bırakmadığınız sürece saklanmaya devam edecektir, bu da size bünyemizde başka işlere başvurma şansı tanıyacaktır.

Unutmayın ki e-posta ile tarafımızla paylaşılan başvurular bize şifrelenmemiş bir formatta aktarılmaktadır. Bu nedenle, mümkün olduğunca çevrim içi başvuru portalının kullanmasını tavsiye ederiz.

T. Reşit Olmayanlar

Özet - Reşit Olmayanlar
İnternet Sitelerimiz reşit olmayanlara yönelik değildir ve reşit olmayanların Kişisel Verilerini bilerek toplamamaktayız.


İnternet Sitelerimiz reşit olmayanlara yönelik değildir ve reşit olmayanların Kişisel Verilerini bilerek toplamamaktayız.

U. Sosyal Medya ve Üçüncü Taraf Platformları

Özet - Sosyal Medya ve Üçüncü Taraf Platformları
Kişisel verileri, sosyal medyadaki veya diğer üçüncü taraf platformlarında yer alan Servcorp Sayfaları bağlamında ve hedeflenmiş reklam kampanyaları sunmak amacıyla işliyoruz.

 

Sosyal Medya Butonları
İnternet Sitelerimizde Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, LinkedIn ve Xing (ve diğer benzer sosyal medya sayfaları) Sosyal medya butonlarını kullanabiliriz. Sosyal medya butonları iFrame tarafından eklenti olarak entegre edilmemiştir ancak yalnızca şirketimizin söz konusu sosyal medya platformundaki temsil sayfasına (“Servcorp Sayfası”) bir bağlantı sunarlar. Bir sosyal medya butonuna tıklamakla hiçbir sosyal medya sağlayıcısına herhangi Kişisel Veri aktarılmamaktadır.

Sosyal Medya Platformlarında Servcorp Sayfaları
Ürün ve hizmetlerimizi pazarlamak ve tanıtmak için sosyal medyada ve diğer üçüncü taraf platformlarında Servcorp Sayfaları sürdürüyoruz. Bir sosyal medya ya da üçüncü taraf platformunda Servcorp Sayfası sunduğumuzda, platformun ortak sorumlusu oluyoruz. Facebook ve Instagram, Pinterest, WeChat, WhatsApp, LINE, YouTube, LinkedIn ve Xing’de (Kununu dahil olmak üzere) ortak sorumlusu olduğumuz Servcorp Sayfaları işletiyoruz. Verileri tabi tuttukları işleme hakkında daha detaylı bilgi almak ve şirketlerin iletişim bilgilerine ulaşmak için bahsi geçen her bir şirketin gizlilik bildirimini gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.

Servcorp Sayfalarımızın hem kayıtlı hem de kayıtsız ziyaretçilerinin Kişisel Verilerini işleyeceğiz.

Kayıtlı ziyaretçiler: İnternet Sitelerimize ilişkin verileri (örneğin kullanıcı tanımlama), Kişisel ayrıntılar ve İletişim Bilgilerine (örn. Paylaşılmış profil verisi) ilişkin verileri işliyoruz. Yine içerik, ileti aktarıcısı ve iletişim paylaşımı vasıtasıyla elde edilen Kişisel Verileri işliyoruz. Aynı zamanda, kullanıcının bu türden Kişisel Verileri paylaşmış olması durumunda Kişisel Verilerin özel kategorilerini de işleyebiliriz.

Kayıtlı ve kayıtsız ziyaretçiler: Ziyaretçilerin Servcorp Sayfalarındaki içerikle etkileşimlerinden doğan, reklamlarımızın başarısının değerlendirmesi ve diğer analizlerle istatistiksel bilgiler ve içgörüler (yaş, cinsiyet, ülke, şehir, dil konusundaki sayfa faaliyetleri, sayfa görüntülemeleri, beğeni bilgileri, erişim, genel demografik, lokasyon ve ilgi alanıyla bağlantılı bilgilerini) gibi rumuzlu verilerini işliyoruz. Rumuzlu veriyi onunla bağlantılı niteleme özellikleriyle (örn. reklam bilgileri) birleştirememekteyiz ve bu nedenle de anonim kalan bireysel ziyaretçileri belirlememiz mümkün olmamaktadır.

Ziyaretçilerin Servcorp Sayfalarıyla, örn. Paylaşım ve değerlendirme gibi etkileşimli fonksiyonların kullanımına ilişkin, kullanıcı deneyimlerinden sorumlu değiliz.

Bir Servcorp Sayfası veya üçüncü taraf platformlarındaki diğer kurumsal mevcudiyet bizimle iletişim kurmak ve bizden bilgi almak için kullanılabilecek seçeneklerden biridir. Servcorp Sayfaları ve kurumsal mevcudiyetleri vasıtasıyla sunulan bilgilere alternatif olarak, internet sitemizden de erişilebilmektedir.

Hedefleme

Çerezle Politikamızda ayrıntılı biçimde açıklandığı üzere (Yukarıda yer alan Bölüm (M)ye bakınız), Facebook hesabınız varsa sizlere ilginizi çekebilecek Servcorp reklamları sunmak için internet sitelerimizde çerezler kullanabiliriz. Bunu yapabilmek için, Facebook piksel tarafından toplanılan verilere dayanarak Facebook’u reklam kampanyalarımızın izleyicisi olacak (diğer adıyla özel hedef kitle) Facebook kullanıcılarından bir grup oluşturması doğrultusunda yönlendiriyoruz.

Özel hedef kitlenin oluşturulması için, biz ve Facebook İrlanda ortak sorumluları olarak hareket ediyoruz ve tarafların sorumluluklarının belirlenmesi için Facebook Sorumlu Ek Sözleşmesine dahil olduk. Burada belirlenmiş olan bilgilerin sunulmasından sorumluyuz ve Facebook İrlanda, tarafından saklanmış verilerin ortak işlenmesinin ardından, veri sahiplerinin haklarının kullanımını sağlamaktan sorumludur.

Facebook İrlanda’nın iletişim bilgilerine ve kişisel verileri nasıl işlediğine dair (yasal dayanak ve Facebook İrlanda’ya karşı haklarınızı kullanmanın yolları da dahil olmak üzere) daha fazla bilgiyi Facebook İrlanda’nın adresindeki Veri Politikasında bulabilirsiniz https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook aynı zamanda özel hedef kitle verisini bu izleyicilere reklam iletmek amacıyla benzer hedef kitle, benzer ilgi alanları veya profilleri olan özel hedef kitleler, oluşturmak için kullanabilir, Böyle bir işleme için, Facebook veri kontrolörüdür ve gizlilik bildirimi bu işleme için geçerli olacaktır.

Facebook reklam ayarlarınızı istediğiniz zaman görüntüleyebilir ve tercihlerinizi güncelleyebilirsiniz.

V. Veri Sorumlularının Bilgileri

Özet - Kontrolörlerin Detayları
İşbu Gizlilik Bildirimi amacıyla Veri Sorumlusu olarak faaliyet gösteren farklı iletişim bilgileri olan bir kaç Servcorp kuruluşu bulunmaktadır. İlgili Sorumlular ve onlara ait iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir.

 

Bu Politikanın amaçları doğrultusunda, ilgili Sorumlular aşağıdaki gibidir:

Ülke

Sorumlular

İletişim bilgileri

Avustralya

Servcorp Administration Pty Ltd

privacy@servcorp.com.au

Singapur

Servcorp Serviced Offices Pte. Ltd.

privacy@servcorp.com.sg

Yeni Zelanda

Servcorp New Zealand Limited

privacy@servcorp.co.nz

Filipinler

Servcorp Bonifacio, Inc.

privacy@servcorp.com.ph

Tayland

Servcorp Thai Holdings Ltd.

privacy@servcorp.co.th

Malezya

Amalthea Nominees (Malaysia) Sdn Bhd

privacy@servcorp.com.my

Suudi Arabistan

Jeddah Branch of Servcorp Square Pte Ltd

privacy@servcorp.me

BAE

Servcorp Limited Liability Company Servcorp (L.L.C.)

privacy@servcorp.ae

Katar

Servcorp Qatar L.L.C.

privacy@servcorp.com.qa

Kuveyt

Servcorp Aswad Real Estate Company W.L.L

privacy@servcorp.com.kw

Bahreyn

Servcorp BFH W.L.L

privacy@servcorp.bh

Lübnan

Servcorp Phoenicia SAL

privacy@servcorp.com.lb

Türkiye

Servcorp İş Merkezi İşletmeciliği Limited Şirke

(Servcorp Business Centres Operation Limited Liability Partnership)

privacy@servcorp.com.tr

Fransa

Servcorp Edouard VII SARL

privacy@servcorp.fr

Belçika

Servcorp Brussels Sprl

privacy@servcorp.be

Birleşik Krallık

Servcorp UK Limited

privacy@servcorp.co.uk

Almanya

Servcorp Berlin GmbH

privacy@servcorp.de

Amerika Birleşik Devletleri

Servcorp Manhattan LLC

privacy@servcorp.com

Büyük Çin Bölgesi

Servcorp Business Service (Beijing) Co., Ltd

privacy@servcorp.com.cn

Japonya

Servcorp Co-working GK

privacy@servcorp.co.jp

İşbu Gizlilik Politikası hakkında sorularınız olması ve daha fazla bilgi almak istemeniz halinde, Pazartesi’den Cuma’ya mesai saatleri içerisinde bizimle aşağıdaki yöntemlerle iletişim kurabilirsiniz.

Arayarak: +61 2 9231 7500

Postayla Dikkatine: Privacy Policy

Servcorp

Level 63 25 Martin Place

Sidney, NSW 2000

Avustralya

E-posta: privacy@servcorp.com

 

EK 1 – ÜLKEYE ÖZEL HÜKÜMLER

Özet - Ülkeye Özel Hükümler

İşbu Ek’de belli bir ülkeye özel hükümler düzenlenmektedir. İşbu Ek’de yer alan hükümlerin yalnızca belirtilen ülke için geçerli olacağını unutmayınız.


(1) Almanya

 (R) Doğrudan Pazarlama

Bülten Aboneliğinde Çift Onaya Tabii Prosedür

Tarafınızdan açıkça talep edilmesi durumunda, seçmiş olduğunuz konular hakkındaki bültenimizle birlikte size şirketimiz hakkında bilgi de göndereceğiz. Unutmayın ki çifte onaya tabii prosedürümüz kapsamında abonelik talebinizi yalnızca açıkça teyit etmeniz halinde size gönderim yapabiliriz.

Bülten kaydı sürecinde toplanan kişisel veriler yalnızca bülteni göndermek ve kişiselleştirmek amacıyla (örn. Size adınızla hitap edebilmek için) kullanılmaktadır. Bize herhangi bir zaman bülten göndermek için kişisel verinin depolanması konusunda vermiş olduğunuz rızayı her zaman, ileriye dönük olacak şekilde, geri çekebilirsiniz. Rızanızı geri çekmek için her bir bültende buna ilişkin bir bağlantı bulunmaktadır; alternatif olarak, rızanızı kaldırmamız için bizimle doğrudan iletişime de geçebilirsiniz. Çifte Onaya Tabii e-postada bize vermiş olduğunuz rızanın ayrıntılarını size sunuyoruz.

(T) Reşit Olmayanlar

İnternet Sitelerimiz reşit olmayanlara yönelik değildir ve reşit olmayanların (başvuruda bulunanlar hariç) Kişisel Verilerini bilerek toplamamaktayız . 16 yaşın altındaki kişilerin bize kişisel verilerini aktarması durumunda, buna yalnızca ebeveyn ya da vasinin rızasını vermesi veya reşit olmayanın rızasını kabul ettiği durumlarda izin verilmektedir. Ebeveyn ya da vasinin rıza veya onay verdiğine ikna olmamız için bize ebeveyn veya vasinin iletişim bilgileri sunulmalıdır. Bu veri ve reşit olmayanın verileri daha sonrasında Gizlilik Bildirimi uyarınca işlenecektir. Reşit olmayan bir kişinin bize ebeveyn ya da yasal vasisinin rızası olmadan kişisel verilerini gönderdiğini fark etmemiz halinde söz konusu veri derhal silinecektir.

 

 

Çerez

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. servcorp.com.tr'u kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.