Servcorp kâr tahminlerini aştı - Haberler | Servcorp

  • Hazır Ofis 0 212 371 8500
  • Sanal Ofis 0 212 371 8600
  • Toplantı Odası 0 212 371 8447
  • Türkiye Dışından +90 212 371 8500

HABERLER

Servcorp hakkında en son haberleri ve basın bildirimlerini okuyun.

Servcorp kâr tahminlerini aştı, dolu ofis katlarının vergi öncesi net kârı %24 arttı.

2012 | Servcorp

Güçlü teknoloji yatırımları 2011 mali yılında büyük gelir ve kâr artışı getirdi, Servcorp tarihindeki en hızlı yıllık büyüme gerçekleşti.

Dünyanın lider hazır ofis tedarikçisi , sanal ofis ve BT ve iş altyapısı çözümleri uzmanı Servcorp, yüzde 100 dolu ve kârlı bir şekilde işletilmekte olan ofis katlarında yılın tamamı için vergi öncesi net kârını yüzde 24 oranında artırdı. Bu sonuç müşterilerin yeni pazarlardaki risklerini esnek işyeri çözümleri ve bulut tabanlı mobil uygulamalar yoluyla düşürmeye devam etmelerinden kaynaklanıyor.
Servcorp dolu ofis katlarında, 30 Haziran 2011 tarihinde sona eren 12 aylık dönem için,  önceki yılın yüzde 24 üzerinde, kâr tahminini aşan 31,19 milyon dolar vergi öncesi net kâr açıkladı. Vergi öncesi net kâr, 2010 mali yılına göre yüzde 6 artışla 3,04 milyon dolara ulaşırken vergi sonrası net kâr 2,49 milyon dolar oldu.

Faaliyet gelirleri yüzde sekiz artışla 182,06 milyon dolara yükselirken sabit kurlarla yüzde 13 artış gösterdi. Nakit dengeleri de 30 Haziran 2011 itibarıyla 99,99 milyon dolar ile güçlü konumda kaldı.

Olumlu bir açıklama da, henüz dolu olmayan katların zararlarının Şubat 2011 tahminlerinden daha iyi gerçekleşerek 2011 mali yılı için 27,98 milyon dolarla, ilk tahminlerdeki 30 milyon doların altında kalması oldu.

2011 mali yılı için önemli açıklamalar arasında, Servcorp'un tarihindeki en hızlı büyümeyi gerçekleştirmesi, Hong Kong, Abu Dabi ve Singapur'daki üç büyük katın beklentilerden önce yüzde 100 doluluk ve kârlılık statüsüne geçmesi, Avustralya ve Güneydoğu Asya pazarlarında devam eden güçlü performansı, dolu katlarda ortalama doluluk oranın %79'a yükselmesi, müşterilerin büyümesine destek vermek üzere en gelişmiş bulut bilişim hizmetlerinin sunulmasını sağlayan teknoloji yatırımlarının Servcorp'un hizmetlerinin açık bir fark yaratmasına önemli katkılarda bulunması yer alıyor.

Servcorp'un Satış Direktörü ve CIO'su Marcus Moufarrige, dünya çapındaki belirsiz ticaret koşullarına, şirketin faaliyet yürüttüğü bazı pazarlardaki doğal afetlere ve Avustralya dolarının güçlü olmasının olumsuz etkisine rağmen birçok coğrafi bölgede beklenenden daha iyi gelir ve kâr marjı kaydederek kazançlarını ve pazar payını büyüttüğünü söyledi.

“2011 mali yılının tamamını kapsayan bu sonuçlar şirket tarihindeki en hızlı büyümenin gerçekleştiği bir yıl içerisinde elde edildi . Donya çapında umut verici büyüme işaretleri ve güçlenme görüyoruz, “ dedi Moufarrige.

Şirket 12 ülkede 29 şehirde 40 kat açtı. Mevcut ofisler %10 artarak 3.280 ofise yükseldi.

"Avustralya ve Güneydoğu Asya bizim için güçlü pazarlar olmaya devam ediyor. Şu anda ABD lüks bir ürünü pazarlayarak ilgi çekiyor ve ofis satışlarında umut verici işaretler gösteriyor.”

Moufarrige 2012 mali yılında hızlarını kesmeyi ve en fazla 15 ofis katı açmayı planladıklarını söyledi. Şimdi odak noktası daha fazla güç ve karlılık oluşturmak üzere yeni ve mevcut pazarlarda operasyonları birleştirmek olacak.

Sayın Moufarrige, “Mevcut piyasa volatilitesi dikkate alındığında, esnek çalışma alanı çözümleri ve bulut tabanlı mobil uygulamalarıyla müşterilerimizin yeni pazarlardaki risklerini azaltmalarına yardım etme kararlılığımızın bizi 2012 mali yılında iyi bir büyüme için uygun bir konuma getireceğine inanıyoruz,” dedi.

Şirket 2012 mali yılı süresince dolu ve kârlı bir şekilde işletilmekte olan katların gelir ve kâr marjlarının iyileşmeye devam edeceğine inanıyor. 2012 mali yılı için vergi öncesi dolu ve kârlı katların net kâr tahminleri 37 milyon dolar civarındayken, henüz dolu olmayan katların zararları 2012 mali yılı için yaklaşık 20 milyon dolakr olacaktır.

Bu tahminler kurların sabit, küresel finansal piyasaların durağan kalacağını ve beklenmeyen koşulların ortaya çıkmaya varsaymalarına dayanıyor.

Servcorp hisse başına 5 sent kurumlar vergisi sonrası son temettü açıklamıştır.